Dokumenti pie šķirkļa Helsinki-86

1986.gada jūlijs. Paziņojums par Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas Helsinki-86 nodibināšanu.

24.08.1987. Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja sēdes protokols Nr.47 par 1987.gada 23.augusta demonstrācijām Rīgā.

02.10.1987. Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas Helsinki-86 memorands.

20.10.1987. Latvijas grupas Helsinki-86 paziņojums sakarā ar Latvijas neatkarības dienas atzīmēšanu 1987.gada 18.novembrī.

20.11.1987. Latvijas Komunistiskās partijas pirmā sekretāra Borisa Pugo ziņojums PSKP CK par pasākumiem pret iespējamo Latvijas neatkarības dienas atzīmēšanu 1987.gada 18.novembrī. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

30.01.1988. Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas Helsinki-86 Latvijas Komunistiskās partijas CK iesniegtais memorands.

HISTORIA.LV