Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija atbilde PSRS prezidentam Mihailam Gorbačovam sakarā ar viņa 1990.gada 14.maija dekrētu.

[1990.gada 24.maijā]
_______________________________________________________________

Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs pieņēmis zināšanai PSRS prezidenta attieksmi pret Latvijas Republikas neatkarības Deklarāciju, ko viņš izteicis 1990.gada 14.maija dekrētā.

Ņemot vērā to, ka PSRS Konstitūcija nepiešķir PSRS prezidentam tiesības atcelt aktus, ko pieņēmušas savienoto republiku augstākās padomes, Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs atzīst, ka prezidenta dekrētam nav tiesiskas kārtības seku.

 

Ņemot vērā saspīlējumu prezidenta un Latvijas Republikas Augstākās Padomes attiecībās, Prezidijs uzskata, ka domstarpības jāatrisina sarunu ceļā, un gaida prezidenta piekrišanu.

LATVTJAS REPUBLIKAS
AUGSTĀKĀS PADOMES PREZIDIJS

1990.gada 24.maijā
_______________________________________________________________

Avots: 4.maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par neatkarības deklarāciju. Red. T.Jundzis. Rīga: Fonds Latvijas Vēsture, 2000., 775 lpp>404.-405.lpp.

Publicēts: Cīņa. 1990., 26.maijā.

Ievietots: 11.02.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV