Latvijas padomju enciklopēdija

Latvijas padomju enciklopēdija. 1.-51., 52., 6.-101., 102. sējums (A-Ž). Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.-1988.