Notiks ikgadējie LNVM zinātniskie lasījumi

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina uz ikgadējiem muzeja zinātniskajiem lasījumiem 2017. gada 17. maijā Brīvībās bulvārī 32 (4. stāva Konferenču zālē).

10.00 – Arnis Radiņš. Lasījumu atklāšana. Ievadvārdi.

10.10 – Normunds Grasis. Auklas keramikas kultūra Eiropā: fakti, hipotēzes un pieņēmumi.

10.30 – Ingrīda Līga Virse, Rasma Lezdiņa. Mazkatužu kapulaukā atrastā dzelzs stopsakta.

10.50 – Artūrs Tomsons. Daži Austrumbaltijas bronzas laikmeta metālapstrādes jautājumi eksperimentālā skatījumā.

11.10 – Mārtiņš Vāveris. 12 Cēzaru monētas LNVM krājumā.

11.30 – Una Dževečka. Ieskats 19. gs. un 20. gs. sākuma brunču šūšanas paņēmienos.

11.50 – Imants Cīrulis. Kā uzrunāt latvieti. Komunikatīvās stratēģijas 18.-19. gadsimta funkcionālajos un tautas apgaismības tekstos.

12.10 – Arnis Strazdiņš. Pedagoga Indriķa Palēviča kolekcija LNVM un tās izmantošanas iespējas pedagoģijas vēstures pētniecībā.

12.30 – 13.30 pārtraukums.

13.30 – Toms Ķikuts. RLB muzeja darbības pirmsākums (1869.-1894.).

13.50 – Anda Ozoliņa. RLB numismātikas kolekcija.

14.10 – Gunita Baumane. Fotogrāfijas loma Latvijas vēstures atspoguļošanā – fotonegatīvu kolekcijas komplektēšana un izmantošana LNVM (19. gs. beigas-21. gs. sākums).

14.30 – Līga Ločmele. 2. pasaules kara laikā Rīgas pils pagrabos iemūrētie Latvijas armijas priekšmeti (1941.-1950.) LNVM krājumā.

14.50 – Arnis Radiņš. Pārmantotības problēmas muzejā. 1944.-1950.

15.10 – Diskusijas. Konferences noslēgums.

15.30 – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja rakstu 22. sējuma – Baibas Vaskas monogrāfijas “Rotas un ornaments Latvijā no 13. gs. līdz 18. gs. vidum” atvēršana.

Klausītāji LNVM rīkotā starptautiskā zinātniskā konferencē “Ceļā uz latviešu tautu”. 2016.g. 14.septembris.