Abakuks, Aleksandrs Jāņa d.

lauksaimnieks
03.01.1887.-?

Dzīvesgājums

Balvu pag.; M. Marija, S. Māle.
Beidzis pagastskolu,
1939. bij. Vīksnas pagasta tiesas priekšsēdētājs, 
Vīksnas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
Vīksnas apdrošināšanas biedrības priekšnieks.

Avoti un literatūra

“Es viņu pazīstu”, R., 1939.

Pārpublicēts no biographien.lv