Alberts no Štādes

vācu hronists, Pasaules hronikas autors
13. gs.

Vāciski: Albert von Stade

Informācija citās enciklopēdijās:
Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 22.lpp.