Johansons, Gothards Johans

Kauguru zemnieku nemieru (1802.g.) idejiskais iedvesmotājs
Mujānu muižas sulainis
1775.-?