Virsraksts Satura veids
Klauverts, Sp. Skatuves strādnieka piezīmes. Austrālijas Latvietis (03.06.1966) Raksts
Zariņš, Aleksandrs. Autors un luga. Austrālijas Latvietis (18.03.1966) Raksts
Klauverts, Spodris. Neuzrakstīta nekrologa vietā. Austrālijas Latvietis (15.07.1966) Raksts
Mums visiem svarīga problēma. Austrālijas Latvietis (29.01.1965) Raksts
Austrālijas latviešu 5. Teātru festivāla (1965) avīze “Čuksti”, Nr.1–3. Attēlu galerija
Pazāne, Baiba. No dievnama par kinoteātri. (20.07.2017.) Raksts
Rēzeknes Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca Attēlu galerija
£ 280 no Sidnejas uz Minsteru. Austrālijas Latvietis (21.09.1963) Raksts
Ceļojuma brīži. Sidnejas latviešu teātra turneja ar uzvedumu “Vēstules no dzimtenes”, 1963. Attēlu galerija
Sidnejas latviešu teātra uzvedums “Vēstules no dzimtenes”, 1963. Attēlu galerija
Sidnejas latviešu teātra uzvedums “Raudupiete”, 1963. Attēlu galerija
Atvērs grāmatu "Krustpils hronikas" Jaunumi
Izdota grāmata “Talsu namu stāsti” Video
Adelaides latviešu teātra uzvedums “Vēstules no dzimtenes”, 1962. Attēlu galerija
Siguldas "Vagoniņš" laikmetu griežos Jaunumi
Adelaides latviešu teātra uzvedums “Spēle pilī”, 1962. Attēlu galerija
Brālim nav laika runāt ar māsu. Austrālijas Latvietis (23.06.1962.) Raksts
Izstāde "Atrasts": vikingu liecības Kuldīgas pusē Jaunumi
Ansamblis “Mūsu Trio” Attēlu galerija
"Zanderu" saimniecības ieņēmumu klade - latviešu gruntniecības nostiprināšanās apliecinājums Jaunumi

Lapas