1694.gada karte bez nosaukuma (daļa no mūsdienu Amatas pagasta teritorijas)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 19.08.2019

Karti 1694.gadā sastādījis H.Kelčs. Kartē mūsdienās lokalizējamas tādas vecsaimniecību grupas kā: Kauļi, Putni, Odiņi, Alaiņi, Sermuļi, Jaunzemi, Makstnieki, Dzērves Olnieki, Ģikši. Kartei trūkst leģendas, līdz ar to māju nosaukumi minēti vadoties pēc mūsdienu situācijas.

Glabāšanās vieta: Latvijas Valsts vēstures arhīvs; fonds 7404; apraksts 3; lieta 56.

Reklāma