Cēsu apriņķa, Jaunpiebalgas draudzes Zosēnu valsts muižas plāns. 1871.-1872/1908.g.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 06.02.2016

Cēsu apriņķa, Jaunpiebalgas draudzes Zosēnu valsts muižas plāns. Izgatavots 1908.g. pēc 1871.-1872.g. oriģināla. LVVA, 1679. f., 194. apr., 436. lieta. 

Pielikumi

Iezīmes

Avoti: 
Kartes, plāni un shēmas
Hronoloģija: 
19. gadsimts1872
Pagasts: 
Zosēnu pagasts

Reklāma