Pagrabs Pekas kalnā

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 19.09.2015

Kalnā kādreiz stāvēja stalta pils, kura nodegusi. Pirms apmēram četrdesmit gadiem kāds zemnieks sapnī redzējis, ka zem pils atrodas pagrabs; otrā dienā viņš turp aizgājis, ilgi racis un varējis jau saskatīt durvju aplodas, kad pēkšņi aptumšojušās acis un, izbijies, viņš darbu pametis; palikusi tikai bedre.

Avots:

Баллод, Ф.В. Отчет о командировке в Прибалтиский край летом 1909 года. (Беверинские раскопки). Труды Московск. предварит. комитета по устройству XV Археологическ. сьезда, М., 1911. - 23.c.

Vācējs: 

Reklāma