Zirgi ieskrien Gaujā pie Pekas kalna

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 19.09.2015

Ansis un Grieta atgriezās no peldes Gaujā. Noguruši viņi atgūlās pakalnā un aizmiga. Te pienāca kāds kungs, pamodināja viņus un teica: "Palīdziet man aizjūgt zirgus!" Ansis piegāja, iejūdza zirgus un kungs iesēdās karietē, lai brauktu uz Sietiņiezi, kur būšot kāzas. Taču tikko kariete sāka braukt, nodziedāja gailis un zirgi ieskrēja Gaujā. Kungs noslīka. 

Atstāstītāja - Ķelpu Mare, to dzirdējusi no savas nu jau mirušās simtgadīgās mātes, kura bijusi liela pasaku teicēja.

Avots:

Баллод, Ф.В. Отчет о командировке в Прибалтиский край летом 1909 года. (Беверинские раскопки). Труды Московск. предварит. комитета по устройству XV Археологическ. сьезда, М., 1911. - 24.c.

Vācējs: 
Teicējs: 
Ķelpu Mare

Reklāma