Jaunkalpenes un Baltās muižas plāni. 1683. gads.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.04.2018

Lielstraupes novada Jaunkalpenes un Baltā muiža – “Gros Roops Gebiet, Jaumkalbens medh Baltemoises Hoff och des Bönder”. 1683. gads. Zīmējis J.Holmbergs, izmērs?. LVVA, 7404. f., 1. apr., 237. lieta. 

Rubenes draudzes Baltā muiža – “Papendorps Kirchspiel och Baltemoisa Bönder”. 1683. gads. Zīmējis J.Holmbergs, izmērs?. LVVA, 7404. f., 1. apr., 240. lieta. 

Reklāma