Kūduma muižas plāns – “Stoor Roops Gebiet och Kudums Bönder”. 1683. gads.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 25.04.2018

Straupes novada Kūduma muižas plāns – “Stoor Roops Gebiet och Kudums Bönder”. 1683. gads. Zīmējis O.Kvists, izmērs?. LVVA, 7404. f., 1. apr., 222. lieta. 

Reklāma