Lādes muižas plāns – “Lemsals Gebieth Ladenhoff's Bönder”. 1682. gads.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.04.2018

Limbažu novada Lādes muižas plāns – “Lemsals Gebieth Ladenhoff's Bönder”. 1682. gads. Zīmējis H.Hanstens, izmērs?. LVVA, 7404. f., 1. apr., 302. lieta. 

Reklāma