Latvijas PSR mazā enciklopēdija

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 18.08.2013

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.-3. sējums (A-Ž). Rīga: Zinātne, 1967.-1970.

Reklāma