Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 2.burtnīca

Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 2.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1940. 215.-416.lpp. (Izvilkumi) [*]

[*] Tekstā saglabāta sastādītāja lietotā latviešu valodas pareizrakstība. Labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.

Reklāma