Latvju enciklopēdija

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.12.2013

Latvju enciklopēdija. Red. Švābe, A. 1.-3. sējums (A-Ž), red Švābe, L.; 4.sējums: Papildinājumi. Stokholma: Trīs zvaigznes, 1950.-1956., 1962.

Raksti

Iezīmes

Literatūra: 
Enciklopēdiju šķirkļi

Reklāma