Lenču muižas plāni. 1683. gads.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.04.2018

Valmieras novada Lenču muiža – “Wolmar Gebiet Ländtsenhoff och Bönder”. 1683. gads. Zīmējis T.Loms, izmērs?. LVVA, 7404. f., 1. apr., 627. lieta. 

Valmieras novada Lenču muiža – “Wolmar Gebiet Ländtsenhoff och Bönder. Ländtsen Hoff och Bönders Land Mötser ”. 1683. gads. Zīmējis T.Loms, izmērs?. LVVA, 7404. f., 1. apr., 629. lieta. 

Reklāma