Novadpētnieka rokasgrāmata. Apvārsnis, 2016.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 08.01.2016

"Novadpētnieka rokasgrāmata" (lejupielāde .pdf formātā pieejama zemāk, sadaļā "Pielikumi") ir sagatavota un publicēta Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "Historia.lv - vispārējās un vietējās vēstures materiālu digitālā krātuve un novadpētnieku sadarbības platforma"  ietvaros.

Rokasgrāmata ir veidota kā uzziņu materiālu krājums un metodisks līdzeklis vispusīga novadpētniecības darba kvalitatīvai un mūsdienīgai veikšanai, ar virsmērķi - celt novadpētnieku, Historia.lv līdzstrādnieku, portālā pievienotā un jaunradītā satura zinātnisko vērtību. Tomēr ne mazāk noderīga tā būs jebkuram sava novada, pagasta, pilsētas vai dzimtas pētniekam.

Rakstu krājuma tapšanā tika piesaistīti speciālisti - vēsturnieki, pasniedzēji, novadpētniecības muzeju darbinieki, restauratori un arhīvisti, kuri ne tikai nereti paši savu darba pienākumu ietvaros veic profesionālu lokālās vēstures izpēti, bet arī palīdz to darīt brīvā laika novadpētniekiem.

Lūgums "Novadpētnieka rokasgrāmatas" lasītājiem/lietotājiem.
Lūdzu, uzrakstiet mums dažās rindās savas domas par rokasgrāmatu, tajā iekļauto rakstu vērtējumu, ieteikumus papildinājumiem, jaunām tēmām : [email protected]

Satura rādītājs

Mārtiņš Mintaurs. Novadpētniecības metodes
Mārtiņš Mintaurs. Arhitektūras pieminekļi
Baiba Pazāne. Vēstures avoti Latvijas Valsts vēstures arhīvā
Pēteris Klišs. Īsais ceļvedis novadpētnieka darbam zonālajos arhīvos
Ingrīda Zīriņa. Dzimtu vēstures pētniecība
Valters Grīviņš. Lauka darbs, apzināšanas un pētnieciskās ekspedīcijas
Ramona Tālberga. Priekšmetu saglabāšana
Valters Grīviņš. Ieteikumi novadpētniekiem publikāciju gatavošanā

Reklāma