Siliņš, Uldis. Zem dienvidu krusta. Kultūrvēsturiskas atmiņas. IV daļa (1980–1993). Apvārsnis, 2019.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 02.07.2019

Uldis Siliņš. "Zem dienvidu krusta. Kultūrvēsturiskas atmiņas. IV daļa (1980–1993)".

Grāmata izdota digitāli, apvienojot elektroniskajiem izdevumiem tradicionālo .pdf formātu ar Historia.lv satura struktūru.

Grāmatu var lejupielādēt kopumā (samazinātā izšķirtspējā ŠEIT) vai atsevišķi pa nodaļām (pilnā izšķirtspējā – zemāk, attiecīgās nodaļas sadaļā "Pielikumi").

Katras nodaļas .pdf fails ir atrodams attiecīgās lapas (gada) apakšsadaļā "Pielikumi", savukārt apakšsadaļās "Galerijas", "Raksti" u.c. var iepazīties ar nodaļai tematiski piesaistītajām, bet pamattekstā vairumā gadījumu neiekļautajām attēlu galerijām, personu biogrāfiskajiem aprakstiem, Historia.lv šķirkļiem un rakstiem – preses publikācijām, oriģinālmateriāliem...

Reklāma