Balti

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 04.01.2014

Informācija citās enciklopēdijās:
 
Avoti:
Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 17.-18.lpp. (Alfreda Lielā pasaules hronikas fragments, kurā aprakstītas Vulfstāna sniegtās ziņas par aistiem tulkojums latviešu valodā)
Mugurēvičs, Ē. Ģeogrāfiskais traktāts “Descriptiones terrarum” un tā informācija par Austrumbaltijas tautām 13.gadsimta vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 1995., Nr.7/8 (576/577), 23.-30.lpp.
Simona Grūnava sniegtās ziņas par prūšu senvēsturi ("Prūsijas hronika", 16.gs.) Viedas Vēstis. 1993., Nr.4; Nr.5; Nr.6; Nr.7; Nr.8; Nr. 9.

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Etnogrāfija, Ģeogrāfiskie nosaukumi un etnonīmi

Reklāma