Hanza

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.08.2014

- vāciski: Hanse

- vācu tirdzniecības pilsētu savienība viduslaikos

Raksti

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Tautsaimniecība, Tiesības un līgumi

Reklāma