Strīķu muižas plāns. 1681. gads.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.04.2018

Strīķu muiža – “Wolmars Gebiet, Sampt? Strijkenhoff medh des Bönder”. 1681. gads. Zīmējis J.Ruters, izmērs?. LVVA, 7404. f., 1. apr., 580. lieta. 

Reklāma