Valmieras mācītājmuižas plāns. – "Pastorat Wolmar-Wolmarshof." 1843. gads.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 11.09.2015

Valmieras mācītājmuižas plāns. – "Pastorat Wolmar-Wolmarshof." Zīmējis K.Veirihs. Mērogs 1:5200. 1843. gads. LVVA, 1679. f., 194. apr., 354. lieta. 

Karte digitalizēta un publicēta ar Kocēnu novada domes atbalstu.

Reklāma