Vidzemes krogu saraksts pēc K.G.Rikera Vidzemes speciālkartes (1839)

Pievienoja: 
Elza Elīza Vītola, 31.03.2023
Organizācija: 

Rīgas–Ērgļu–Piebalgas–Alūksnes lielceļa posms pie Nītaures Rikera 1839.gada kartē.

Izmantotais avots: K. G. Rikera Vidzemes speciālkarte 1839. g. (Specialkarte von Livland in 6 Blättern [M 1:186 000]. Gezeichnet von C. G. Rücker. – Reval, 1839)

Skatīta: vesture.dodies.lv

Rikera kartē iezīmēto krogu sarakstu sastādīja: Elza Elīza Vītola

Kartogrāfijas vēsturnieks, profesors J.Štrauhmanis savā disertācijā par Rikera karti raksta:

"Tālāk jāmin K.Rikera (Rücker,1778–1856) karte, kuru sastādot, autors izmantojis tā laika jaunāko uzmērījumu datus un astronomiskās koordinātes, kā arī savas agrāk publicētās kartes. Šajā Latvijas teritorijas kartē ir attēlots liels skaits apdzīvoto vietu, atsevišķi izdalot mazākās no tām, un arī tādi objekti kā mežniecības, pasta stacijas, ostas, bākas, krogi. Kartē iezīmētas upes, arī kanāli un kalniem norādīts augstums. K.Rikera karte tika publicēta vairākkārt un nenoliedzami ir labākā Latvijas teritorijas karte XIX gadsimta pirmajā pusē."

[Štrauhmanis, Jānis. Latvijas kartogrāfijas vēsture no XIII gadsimta līdz XX gadsimta 90. gadu sākumam : disertācija vēstures habilitētā doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Latvijas Universitāte, 1997. – 147.lpp. Skatīta: dspace.lu.lv]

Labojumus un komentārus sūtīt uz [email protected]

 

Reklāma