Īstenots projekts "Kocēnu novada vietvārdu atlants"

Pievienoja: 
Historia.lv, 23.12.2015

G.Skutāns, apsekojot Ozola salu pie Rāvām. 2015.g. 27.novembris. V.Grīviņa foto.

Latvijas vēstures materiālu tīmekļa krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv līdzstrādnieki Valters Grīviņš un Gints Skutāns, sadarbībā ar Kocēnu novada domi īstenojuši Kocēnu novada iedzīvotāju iniciatīvu konkursa ietvaros šī gada pavasarī atbalstīto novada vietvārdu apzināšanas projektu. 

Projekta laikā apzināti, apstrādāti, precizēti un kā atsevišķas kartografētas satura vienības Historia.lv "Vietu" sadaļas datu bāzē publicēti vairāk nekā 300 Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna un Dikļu pagasta vietvārdi - pļavu, tīrumu, līču, meža nostūru, kalnu, upīšu, apdzīvotu vietu, u.c. nosaukumi. Daudzām vietām pievienoti arī fotoattēli. Daļu vietu ekspedīcijas laikā precīzi neizdevās lokalizēt vai arī apmeklējuma brīdī tajās nebija fotofiksācijai atbilstošu apstākļu. Šie objekti pēc iespējas tiks apmeklēti vēlreiz vai arī to ilustrācijai tiks izmantots kādas attiecīgā apvidus kartes fragments.

Daži vietvārdi pie Kokmuižas - Zīlēna purvs, Iesala tīrums un Gāršiņas tīrums. Kokmuižas 1866.gada kartes (LVVA, 1679. f., 194. apr., 352. l.) fragments.

Lielākā daļa vietvārdu nāk no Ginta Skutāna jau kopš 1987.g. vāktā krājuma, taču apzināti arī citu pētnieku vākumi. Īpaši atzīmējams novadnieka-novadpētnieka Kārļa Bukuma (1884-1979) materiāls (LU Valodas un literatūras institūtam 1960. gados iesūtītie vietvārdi) un senajās, līdz šim maz pētītajās muižu kartēs 17.-19.gs. mērnieku iemūžinātie, nereti jau sen aizmirstie vietu nosaukumi. Kopumā tika apzināts un apkopots daudz plašāks vietvārdu krājums, nekā bija iespējams apstrādāt un publicēt projekta ietvaros (darba uzdevums bija 250 vietvārdu publicēšana). Darbs ar iegūto materiālu tiks turpināts, vienlaikus meklējot iespējas papildu līdzekļu piesaistīšanai.

Lai aplūkotu projekta ietvaros publicētos vietvārdus, Historia.lv galvenajā izvēlnē navigācijas bloka 2. joslā jāklikšķina uz sadaļu "Vietas". Tad no izpeldošās izvēlnes "Vietu klasifikators" jāizvēlas vai nu kategorija "Vietvārdi" vai kādai atsevišķai vietvārdu grupai (apdzīvota vieta, ceļi un robežas, utt.) atbilstoša apakškategorija. Nospiežot pogu "Atlasīt", attiecīgajai kategorijai/apakškategorijai piesaistītie vietvārdi tiks attēloti uz kartes. Atlasi var turpināt, veicot filtrēšanu pēc administratīvā iedalījuma. To var izdarīt uzklikšķinot uz izpeldošās izvēlnes, kas atrodas Historia.lv logotipa labajā pusē. Tur pieejamajā laukā jāsāk rakstīt, piemēram vārds "Kocēnu" un sistēma automātiski izdos sakritīgos ierakstus. Jāuzklikšķina uz "Kocēnu pagasts" un atlase ir veikta - kartē un zem tās esošajā sarakstā tiek rādīti Kocēnu pagastā lokalizētie vietvārdi.

Reklāma