ASV valsts sekretāra vietnieka Samnera Vellesa (Welles) parakstītā deklarācija Baltijas valstu aneksijas sakarā (latviešu val.) (22.7.1940.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 25.06.2014

[1940.gada 23.jūlijā, Vašingtonā]

Pēdējo dienu laikā viens no trīs mazo Baltijas valstu - Igaunijas, Latvijas, Lietuvas - varenākajiem kaimiņiem strauji tuvojas mērķim pa aplinku ceļiem, kurus tas ir izvēlējies, lai iznīcinātu šo valstu politisko un teritoriālo integritāti.

Kopš tās dienas, kad šo republiku tautas pirmo reizi ieguva savu pastāvību un demokrātisku valsts iekārtu, Savienoto Valstu tauta ar dziļu un simpātisku interesi ir sekojusi to pastāvības apbrīnojam progresam.

Visai pasaulei ir zināma mūsu valdības politika. Savienoto valstu tauta nosoda katru vardarbību, vienalga, vai to īsteno, lietojot varu vai varas lietošanas draudus. Tāpat tā nosoda jebkādu kādas valsts, lai cik spēcīga arī tā būtu, iejaukšanos otras suverēnas valsts, lai cik vāja tā būtu, iekšējās lietās.

Šie principi ir pamats, uz kura dibinās pastāvošās attiecības starp jaunās pasaules 21 suverēnu republiku.

Savienotās Valstis turpinās balstīties uz šiem principiem, jo Amerikas tauta ir pārliecināta, ka modernās civilizācijas pamatus nevar saglabāt, jo doktrīna, kurā šie principi - saprāta, taisnības un likumības normas - ir neatņemama sastāvdaļa, atkal nevaldīs tautu savstarpējās attiecībās.

S.Velless

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.252, 553.-554.lpp.

Publicēts: The Department of State Bulletin. Vol.III, No.57. 1940, July 27, p.48.

Publicēts arī: Andersons, E. Latvijas vēsture. 1920-1940. Ārpolitika. II sējums, Stokholma: Daugava, 1984. 505.lpp.; Treijs, R. Par Latvijas okupāciju 1940.gadā. Latvijas Vēstnesis. 2000., 14.jūlijā.

Dokumenta teksts angļu valodā.

Ievietots: 25.09.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Šķirkļi

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Starpvalstu normatīvie akti un diplomātiskie dokumenti
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1940jūlijs22
Pilsēta: 
Vašingtona

Reklāma