Iesniegums l/a "Komunisma Ceļš" valdei

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 06.11.2018

Iesniegumu l/a "Komunisma Ceļš" valdei rakstījis Pēteris (uzvārds precīzi nesalasāms) no Inešu ciema Kaļviem. Viņš lūdz atdot paša vajadzībām gatavoto malku, kas tika aizvesta kopā ar kolhoza malku. Iesniegums nav datēts.

Glabāšanas vieta: 
"Vēveri", Vecpiebalgas pagasts

Pielikumi

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Saimnieciski
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts
Pagasts: 
Inešu pagasts

Reklāma