Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas sēdes protokols Nr.5 (11.1.1918.(29.1.1917.))

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 10.06.2014

[1918.gada 11.janvārī (1917.gada 29.decembrī), St.Pēterburgā]

Protokols Nr.5

Latviešu Pagaidu Nacionalās Padomes Ārlietu nodaļas sēde piektdien, 29.decembrī 1917.gadā no pulksten 3 ½ līdz 5 ½ dienā. Piedalās: J.Goldmanis, A.Bergs, A.Dobelis, J.Seskis un J.Kreicbergs.

Sēdi vada nodaļas priekšsēdētājs J.Goldmanis, - protokolu raksta sekretars A.Dobelis.

1. Nodaļa noklausās un pieņem nodaļas protokolus NNr. 3 un 4.

2. Priekšsēdētājs nolasa Nacionalās Padomes valdes telegramu no 28.decembŗa pagājušā gada, kuŗā Padomes valde lūdz bez kavēšanās ziņot, kā stāv ar ārzemju delegacijas lietu. Ievērojot to, ka Nodaļa jau vairākkārt ziņojusi ārzemju delegacijas loceklim J.Čakstem Kazaņā, ka viņš ievēlēts par delegacijas locekli un lūgusi ierasties Pēterpilī, lai sagatavotos ceļam un nokārtotu vajadzīgās formalitates; tālāk - ievērojot to, ka delegacijas locekļi J.Kreicberga un Z.Meierovica kgi Pēterpilī jau spēruši visus soļus, lai dabūtu ārzemju pases, kā ari izlietojuši visas citas iespējamības formalo šķēršļu novēršanai, Nodaļa nolemj paziņot telegrafiski Nacionalās Padomes valdei, ka sperti ārkārtēji soļi ārzemju delegacijas sūtīšanai, bet aizbraukšana aizkavējas vienīgi pasu dēļ, kuŗas valdība neizsniedz.

3. Sekretars J.Seskis ziņo, ka šodien viņam pa telefonu ziņots no Zviedrijas sūtniecības, ka ārlietu nodaļas delegaciju sūtnis pieņems rīt, 30.decembrī, pulksten 12 dienā.

Tā kā Meierovica kgs neparedzētu apstākļu dēļ acumirklī aizbraucis no Pēterpils, bet Kreicberga kgs mājas apstākļu dēļ nevar rīt piedalīties delegacijā, nodaļa nolemj lūgt delegacijas uzdevumus uzņemties J.Goldmaņa, A.Berga un J.Seska kgus.

4. Nodaļa nolemj abonēt, pasūtot Somijā uz A.Berga un J.Rozes-Līgotņa vārdiem vairākus vācu, austriešu un Šveices avīzes, tajā skaitā “Berliner Tageblatt” un “Vorwärts”. Abonējamo vācu laikrakstu pilnīgu sarakstu nolemj sastādīt turpmāk un celt priekšā nodaļas sēdē.

5. Nodaļa atzīst par vēlamu, ka Viskrievijas satversmes sapulcē deputats J.Goldmanis informētu krievu un citu tautību priekšstāvjus par latviešu nacionalām prasībām un tādēļ uzstātos ar attiecīgu runu.

6. Nodaļa nolemj pieņemt ārlietu nodaļā un Informacijas birojā kā darbinieku zvērinātu advokatu Juri Kēmani un rakstnieku J. Rozi-Līgotni, skaitot no 2.janvaŗa 1917.g. un nosakot algu à 300 (trīssimti) rubļu mēnesī. Tāpat nodaļa nolemj pieņemt birojā kā mašinrakstītāju un biroja spēku Elizabeti Aleksinas jkdzi.

7. Nodaļa nolemj turpmāk nolikt noteiktās dienās un stundās kārtējas sēdes, noskaidrojot kopēji ar prof. Rancanu un Meierovica kgiem, kad un kuŗās dienās viņiem būtu iespējams sēdēs ņemt dalību.

8. J.Kreicbergs referē par vairākiem vācu jauniem izdevumiem kaŗa mērķu jautājumā, apstādamies tuvāk pie Heinricha Clasa brošuras “Zum deutschen Kriegsziel”: Šis autors pilnīgi atklāti un ar retu nekautrību propagandē mazo tautu iznīcināšanu un izklaidē kaut jeb vismazāko iluziju, ka vācu miers būtu pieņemams latviešiem. Nodaļa pieņem J.Kreicberga kga ziņojumu ievērībai.

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>214.-215.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 03.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Bibliotēka

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Sabiedriskās organizācijas
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1918janvāris11
Pilsēta: 
Pēterpils

Reklāma