Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas sēdes protokols Nr.7 (17.(4.)1.1918.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 10.06.2014

[1918.gada 17. (4.) janvārī, St.Pēterburgā]

Protkols Nr.7

L.P.N.P. Ārlietu nodaļas sēde ceturtdien 4.janvarī 1918. Piedalās: J.Goldmanis, A.Bergs, A.Dobelis, prof. J.Rancans, Z.Meierovics, J.Kreicbergs, J.Seskis un Nodaļas padomes locekļi J.Roze-Līgotnis un J.Kēmans.

Sēdi vada J.Goldmanis, protokolu raksta A.Dobelis.

1. J.Goldmanis ziņo par termiņiem, kad nolikta latviešu delegatu ierašanās pie Francijas, Anglijas un Amerikas savienoto valstu sūtņiem.

Franču vēstniecībā nolikta audience šovakar - tur nolemj deleģēt Z.Meierovicu, prof. J.Rancanu un J.Sesku. Anglijas vēstnieks nolicis audienci uz rītdienu, 5.janvarī, bet Nodaļa nolemj lūgt termiņu pārgrozīšanu, pārceļot audienci uz citu dienu; Ziemeļamerikas savienoto valstu sūtnis pieņems dalegaciju pirmdien, 8.janvarī pulksten ½ 1. dienā, kur nolemj deleģēt J.Kreicbergu, Z.Meierovicu un J.Sesku.

2. J.Goldmanis informē par acumirklīgo stāvokli Satversmes sapulces locekļu starpā, sevišķi par zocialrevolucionaru partijas, musulmaņu un igauņu prasībām Satversmes sapulcē mazo tautu pašnoteikšanās jautājumā.

Nodaļa izsaka vēlēšanos, lai J.Goldmaņa kgs, kā latviešu priekšstāvis ari uzstātos.

3. A.Bergs aizrāda, ka Nodaļai katru mēnesi būtu jāsastāda un jāceļ priekšā sēdēs darbības pārskats. Tāds pats kārtīgi būtu piesūtams Nacionalās Padomes valdei.

Nodaļa nolemj tādu pārskatu celt priekšā sēdē tuvākā nākotnē.

4. J.Roze-Līgotnis referē par jaunām parādībām laikrakstos, ciktāļ tām sakars ar Latviju un latviešiem, kā ari par miera sarunām. Ziņojumu Nodaļa pieņem ievērībai un nolemj lūgt referentu tādus pašus ziņojumus sniegt ari turpmāk.

Sēde turpinājās no pulksten 4. līdz 6. dienā.

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>219.-220.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 03.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Bibliotēka

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Sabiedriskās organizācijas
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1918janvāris17
Pilsēta: 
Pēterpils

Reklāma