Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas sēdes protokols Nr.8 (21.(8.)1.1918.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 10.06.2014

[1918.gada 21. (8.) janvārī, St.Pēterburgā]

Protokols Nr.8

L.P.N.P. Ārlietu nodaļas sēde pirmdien, 8.janvarī 1918. Piedalās: J.Goldmanis, A.Dobelis, J.Kreicbergs, Z.Meierovics un J.Seskis un Nacionalās Padomes sekretars K.Bachmanis.

Sēdi atklāj pulksten 4 ½ dienā un vada J.Goldmanis, protokolē A.Dobelis.

1. Nelūkojoties uz vispārējo uztraucošo stāvokli, Nodaļa nolemj, ka Informacijas birojam pagaidām ari uz priekšu jādarbojas līdzšinējās telpās, speŗot nepieciešamos aizsarga soļus. Tāpat ari nodaļas sēdes, cik tas iespējams, nolemj noturēt līdzšinējās sēžu telpās.

2. K.Bachmanis referē par Nacionalās Padomes valdes priekšlikumu miera sarunu lietā un aizrāda uz divām varbūtībām:

a) vai nu saskaņā ar ārlietu nodaļu sūtīt Nacionalās Padomes delegatus uz Brestļitovsku, lai oficiali ņemtu dalību miera sarunās, vai ari

b) caur Ukraines centralo radu sarunu vedēju puses par latviešu protestiem un prasībām.

Pirmā jautājumā Nodaļa nepiekrīt tādai iespējamībai un nolemj, ka oficiala delegacija uz Bresti nekādā ziņā nav sūtama, bet gan ieskata par vēlamu ukrainiešu un citu tautību informēšanu par latviešu un Latvijas stāvokli, nesaistot to ar oficialām miera sarunām. Nodaļa nolemj lūgt K.Bachmani, kuŗš ir ari Krievijas Tautu padomes loceklis pie Centralās radas, bez kavēšanās doties uz Ķijevu.

K.Bachmaņa kgs, tam piekrīt aizrādot, ka tā ari ir Nacionalās Padomes valdes vēlēšanās un lēmums, un apņemas šajās dienās jau aizbraukt.

3. K.Bachmanis nodod Ārlietu nodaļai priekš ārzemju delegacijas pieci tūkstoši pieci simti (5.500) rub., pret kuŗu saņem attiecīgu kvīti. Nodaļa nodod minēto sumu Z.Meierovica kgm un saņem kvīti ar minēto delegatu parakstiem.

Sēdi slēdz pulksten 5 ½ vakarā. (Paraksti.)

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>220.-221.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 03.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Bibliotēka

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Sabiedriskās organizācijas
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1918janvāris21
Pilsēta: 
Pēterpils

Reklāma