LVVA lietas par Kocēnu pagasta vēsturi

1. Vidzemes muižu vaku grāmatas (Kokmuižas (Kockenhof) (Valmieras apriņķis) vaku grāmata – 1711-1737). 7172.fonds
2. Kokmuižas pagasta valde. 975.fonds
3. Kocēnu pagasta valde. 4461.fonds
4. Kocēnu pagasta tiesa (Valmieras apriņķis). 4915.fonds
5. Muižu revīzijas listes 1816. gads.  975.fonds, 1.apraksts, 1.lieta
6. Tas pats, 1850. gads.  975-1-4
7. Tas pats, 1858. gads. 975-1-9
8. Pārrakstītās muižu revīziju listes – lidz 1893. gadam. 975-1-11
9. Tautas skaitīšana 1897. gads. 2706-1-222
10. Iedzīvotāju saraksti 1903. gads. 975-1-183
11. Tas pats 1910. gads. 975-1-276
12. Tas pats 1917. gads. 975-1-400
13. Tas pats 1921/28. gadi. 4461-1-(46-49)
14. Iedzīvotāju saraksts pa mājām 1920. gads. 4461-1-51
15. Tas pats 1941. gads. 1308-15-3841
16. Saimju reģistri 1858/88. gadi. 975-1-10a.
17. Tas pats 1911. gads. 975-1-290
18. Ārpagastnieku saraksti 1904. gads. 975-1-196
19. Tas pats 1913. gads. 975-1-315
20. Tas pats 1915. gads. 975-1-367
21. Ārzemnieku reģistrs 1930/36. gadi. 4461-1-50
22. Iedzīvotāju pārmaiņas 1910. gads. 975-1-(282,285)
23. Tas pats 1911. gads. 975-1-299
24. Tas pats 1929/40 gadi. 4461-1-(52-57)
25. Paziņojumi par iedzīvotājiem 1929/40. gadi. 4461-1-(58-60)
26. Tas pats 1874/09. gadi. Vīrieši. 4461-1-(118-124)
27. Pasu reģistri 1899. gads. 975-1-140
28. Tas pats 1902. gads. 975-1-174
29. Tas pats 1905. gads. 975-1-(211,213)
30. Tas pats 1907. gads. 975-1-235
31. Tas pats 1913. gads. 975-344
32. Tas pats 1914. gads. 975-1-348
33. Nekustamo īpašumu saraksts 1928/39. gadi. 4461-1-(1-4)
34. Ēku apdrošināšana 1924/31. gadi. 4461-1-(310-314)
35. Uzņēmumu saraksts 1929/37. gadi. 4461-1-(315-317)
36. Lauksaimniecības skaitīšana 1929. gads. 1308-15-13328
37. Tas pats 1935. gads. 1308-12-(13720,11722,11723)
38. Tas pats 1942. gads. 1308-14-3786.
39. Dvēseļu revīzijas 1811-1834. gadi. 199-1-204
40. Tas pats 1858. gads. 199-1-544
41. Draudzes locekļu reģistrs-vācu 1834/69. gadi. 235-7-671
42. Tas pats 1924/39. gadi. 235-7-672.
43. Nodokļu maksātāju saraksti 1920. gads. 1359-1-24
44. Tas pats 1921. gads. 1359-1-65
45. Pasu grāmatas un dokumenti 1920/25. gadi. 1423-2-(1669-1681)
46. Ārzemnieku reģistrācija 1924. gads. 1423-2-(1639-1641)
47. Tas pats 1933/36. gadi.  1423-2-(2515-1516)
48. Ārzemnieku lietas/personu apliecības. 1926/33. gadi. 1423-2-(521-522)
49. Krievijas bēgļu saraksts 1921/23. gadi. 1423-2-(586-591)
50. Polijas bēgļu saraksts 1939/40. gadi. 1423-2-(592-595)
51. Pavalstniecības lietas.1940/41. gadi. 1423-2-2413
52. Apliecības (?) 1929/37. gadi. 4461-1-(69-77)
53. Iesaucamo saraksti 1921/35. gadi. 4461-1-(102-114)
54. Rezervistu saraksti 1919/38. gadi. 4461-1-(134-135)
55. Kokmuižas pagasta Apsīšu Jēkaba sešklašu pamatskola (Valmieras apriņķis). 4731.
56. Kocēnu pamatskola. Valmieras rajons. 1200.
57. Kokmuižas pagasta Duķeru I pakāpes pamatskola (Valmieras apriņķis). 5365.
58. Kokmuižas dzirnavu īpašnieks "Francis Marovskis". 7436.
59. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOCĒNI" /kolhozs "Ļeņina v.nos."/, Kocēnu pagasts, Valmieras rajons. 88.
60. Paju sabiedrība "RUBENE" /kolhozs "Kopsolis"/, Kocēnu pagasts, Valmieras rajons. 107.
61. Kolhozs "IMANTA", Kocēnu ciems, Valmieras rajons. 101.
62. Padomju saimniecība "ZILAISKALNS" /padomju saimniecība "Tožas"/, Kocēnu ciems, Zilākalna ciemats, Valmieras rajons. 22.
63. Valmieras rajona, pilsētu un pagastu vēlēšanu dokumenti. 718.
64. Zemes ierīcības departaments. Kokmuižas sadalīšana 1921.–1937. gads.1679-172-1869.
65. Valmieras apriņķa speciālā komisija kara darbības rezultātā radušos zaudējumu novērtēšanai. 1915.–1920. 3933.

Vēlaties papildināt šo sarakstu ar kādu Kocēnu pagasta vēsturei nozīmīgu LVVA fondu? Rakstiet un pievienosim: [email protected]

Glabāšanas vieta: 
LVVA