Paziņojums par Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas Helsinki-86 nodibināšanu (1986.gada jūlijā, Liepājā)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 20.07.2014

Ievērojot Latvijas PSR Konstitūcijas 49. un 50.pantu, mēs nolemjam dibināt grupu, kura sekos, kā tiek ievērotas mūsu tautas ekonomiskās, kultūras un indivīda tiesības.

Apņemamies atklāti, bez cenzūras un spiediena no ārpuses informēt starptautiskās organizācijas par pārkāpumiem, kas tiek izdarīti pret mūsu tautas materiālajām un garīgajām vērtībām, kā arī pret pašu tautu.

Mūsu princips - aizšķērsot ceļu meliem un teroram. Dot visām tautām brīvi izvēlēties savu attīstības ceļu. Ievērot Helsinku apspriedes nobeiguma dokumentā izvirzītos principus.

Grupu nolemjam nosaukt Helsinku vārdā.

“HELSINKI-86”

1. Grantiņš Linards Alberta d., dz. 1950.g. Omskas apgabala Boļšerečenskas rajonā, strādā ražošanas apvienībā “Daiļrade”, dzintara, metāla rotu darinātājs. Liepājā M.Būkas ielā 47-8.

2. Bitenieks Raimonds Ernesta d., dz. 1944.gadā Latvijā, Liepājas pilsētā, strādā pilsētas Centrālā slimnīcā par šoferi. Liepājā, Grīzupes ielā 102-46.

3. Bariss Mārtiņš Pētera d., dz. 1947.g. Latvijā, Limbažu raj. Lēdurgas ciemā, strādā Liepājas Galantērijas kombinātā.

Avots: Okupācijas varu politika Latvijā 1939-1991: Dokumentu krājums. Red. E.Pelkaus. Rīga: Nordik, 1991. 590 lpp.>Nr.276, 499.lpp.

Publicēts arī: Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa Helsinki ’86: Dokumentu krājums 07.86.-04.88. Rīga: Neatkarīgais informācijas centrs, 1989., [80.lpp.]>1.lpp.

Ievietots: 11.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Šķirkļi

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Sabiedriskās organizācijas
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts
Pilsēta: 
Liepāja

Reklāma