Politiskās policijas Liepājas rajona priekšnieka J.Šalma ziņojums par Demokrātisko latviešu vēlētāju saraksta atbalstītāju arestiem (14.7.1940.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.06.2014

[1940.gada 14.jūlijā]

Drošības policijas departamenta direktoram

 

Politiskās policijas pārvaldes
Liepājas rajons

1940.g. 14.jūlijā
Nr.3/2-138
Liepājā

Sakarā ar Politiskās policijas pārvaldes pieprasījumu noskaidrots, ka bijušais satiksmes ministrs Kāposts Saldus apkārtnē nav novērots, bet viņš it kā uzturoties Rīgā, par ko tuvāku ziņu rajonā nav.

Noskaidrots, ka pret notiekošām Saeimas vēlēšanām vērstais uzsaukums, kas atrasts š.g. 11./12. jūlija naktī, Kuldīgā, piesūtīts pa pastu no Rīgas kādam skolotājam.

13.jūlijā izdarīta izziņa par Liepājā dzīvojošo Līzi Grīnbergu, kura savā piena produktu veikalā aģitējusi veikala apmeklētājus nepiedalīties Saeimas vēlēšanās. Izziņa š.g. 14.VII nosūtīta Liepājas prefektam - izlemšanai administratīvā kārtā.

13./14.jūlijā iesākta izziņa par 1) Bārtas novada agronomu Arnoldu-Hermani Valteru, dzīvo Bārtas pagasta Sviģos, 2) Liepājas rajona vecāko agronomu Rūdolfu-Ernestu Gulbi, dzīvo Priekules pagasta Muceniekos un 3) Liepājas rajona mazpulku inspektoru Oskaru Baltiņu, dzīvo Liepājā, Jaunajā ielā 5. Minētās personas vākušas parakstus demokrātisko latviešu pilsoņu kandidātu sarakstam Saeimas vēlēšanām Kurzemes apgabalā, bet ierosinātāju sarakstā nav bijuši uzrādīti izraudzītie kandidāti. Iesāktajā izziņā gūti norādījumi, ka minētām personām parakstu vākšanā un kandidātu sarakstu sastādīšanā ir bijuši sakari ar bijušo zemkopības ministru Birznieku, bijušo Liepājas pilsētas vecāko Rimbenieku un Liepājas mācītāju Sanderu. Savāktos parakstus Oskars Baltiņš novedis uz Rīgu Paulim Avotam[1], kurš strādā a/s “Rota” birojā kā grāmatvedis. Iepriekš minētie Valters, ,Gulbis un Baltiņš ar maniem š.g. 14.VII lēmumiem apcietināti un atrodas ieslodzījumā Liepājas prefektūras aresta telpās. Bez tam š.g. 14.VII iesāktas izziņas par 1) Apriķu pagasta Zvejās dzīvojošo Ernestu Štālu, 2) Bunkas pagasta Zemgaļos dzīvojošo Ernestu Zviedri un 3) Bunkas pagasta pienotavā dzīvojošo Miķeli Ziemeli - kuri aģitējuši iedzīvotājus nepiedalīties Saeimas vēlēšanās. [..]

J.Šalms
rajona priekšnieks

Norakstīts pareizi
Lejums
v. uzraugs

Avots: Latvijas okupācija un aneksija 1939-1940: Dokumenti un materiāli. Sastādītāji: I.Grava-Kreituse, I.Feldmanis, J.Goldmanis, A.Stranga. Rīga, 1995. Nr.213, 478.-479.lpp.

Mašīnraksts. Oriģināls.

[1] Ar zīmuli pārlabots “Akotam.”

Ievietots: 10.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Glabāšanas vieta: 
LVVA, 3225.f., 1/8.apr., 500.l., 93.lp.

Reklāma