PSRS Ordžonikidzes apgabala Iekšlietu Tautas komisariāta pārvaldes lēmums par apsūdzības uzrādīšanu Kārlim Ulmanim (17.7.1941., Vorošilovskā)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.06.2014

 

Apstiprinu
Ordžonikidzes novada
IeTKP priekšnieks
Valsts drošības dienesta
majors Pankovs

Lēmums
par saukšanu pie atbildības kā apsūdzēto

Es, Ordžonikidzes novada IeTKP Izmeklēšanas daļas priekšnieks Valsts drošības dienesta vec[ākais] leitnants Volkovs, izskatot pilsoņa Ulmaņa Kārļa Indriķa d. apsūdzības lietu Nr. 17210 un ņemot vērā, ka pilsoņa Ulmaņa K. I. izmeklēšanas fakti pietiekoši liecina, ka viņš, būdams daudzus gadus latviešu buržuāziskās partijas “Zemnieku savienība” līderis, balstoties uz minētās partijas bruņotajām vienībām (“Aizsargiem”), 1934. gada maijā Latvijā veica fašistisku apvērsumu un nodibināja valstī fašistisku diktatūru, aktivizēja teroristisku darbību pret Latvijas darbaļaudīm un pirmām kārtām pret strādnieku šķiras avangardu - Komunistisko partiju. Būdams komunistiskās sistēmas idejisks pretinieks un atrodoties fašistiskā režīma priekšgalā Latvijā, vienā blokā ar citu fašistisko kapitālistisko valstu vadošajām pretpadomju aprindām, piekopa naidīgu darbību pret PSRS. Kā fašistiskās partijas līderis un Latvijas kontrrevolucionārās valdības galva, vadīja naidīgu un izlūkošanas darbību pret PSRS ar oficiālu valdības iestāžu starpniecību, tāpat arī veicinot tādai pašai darbībai skaita ziņā lielās krievu baltemigrantu kontrrevolucionāri monarhistiskās organizācijas, kuras legāli funkcionēja Latvijas teritorijā.

Pamatojoties uz K[rimināl] p[rocesuālā] k[odeksa] 128. un 129. p[antu],

nolēmu:

saukt Ulmani Kārli Indriķa d. pie atbildības kā apsūdzēto, izvirzot viņam apsūdzību pēc K[rimināl] k[odeksa] 58. p[anta] 4. p[unkta], par ko viņam paziņot un ar šī lēmuma kopiju darīt zināmu to prokuroram.

IeTKP izmeklēšanas daļas priekšnieks
valsts drošības dienesta vec[ākais] leitnants

 

Volkovs

Dotais lēmums man paziņots 1941. g. 17. jūlijā.

Ulmanis K. I.

Avots: Kārlis Ulmanis trimdā un cietumā: Dokumenti un materiāli. Ar Induļa Roņa ievada eseju “Kārlis Ulmanis Latvijas brīvvalsts likteņa stundās un viņa Golgātas ceļā”. Sastād.: Ronis, I., Žvinklis, A. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1994. 480 lpp.> Nr.29, 397.-398.lpp.

Ievietots: 12.09.2003., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Glabāšanas vieta: 
Krievijas Federācijas Drošības ministrijas centrālais arhīvs, N-16676.l.

Personas

Iezīmes

Tagi: 
Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1941jūlijs17
Pilsēta: 
Vorošilovska

Reklāma