Vācijas Austrumu lietu ministra Alfrēda Rozenberga atbilde uz Latviešu leģiona ģenerālinspektora Rūdolfa Bangerska 1944.gada 6.marta vēstuli par nepieciešamību atzīt Latvijas neatkarību (27.4.1944., Berlīnē)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 29.06.2014

 

Reichsministrs
Ieņemtiem austrumu apgabaliem

1205/44 geh. RH.

Berlin W 8, 1944.g. 27.aprīlī
Unter den Linden 63

 

Slepeni

Latviešu SS-brīvprātīgo leģiona
SS-grupenfīreram un Ieroču-SS ģenerālleitnantam
Bangerskim,

Rīgā.

Ļoti godātais ģenerāļa kungs!

Jūsu rakstu no 6. marta es lasīju ar lielu uzmanību. Turienes kaŗa laika apstākļi spiež uzturēt spēkā dažas iekārtas un noteikumus, ko varētu pēc kaŗa beigām grozīt. Esmu jau ar saviem nesen izdotiem rīkojumiem [*] uzsvēris, ka es nevēlos izslēgt vietējo zemju pašpārvalžu iestādes no jebkādām darbības nozarēm, kuŗas viņām varētu uzticēt, neapdraudot ar to vispārējās polītiskās vadības intereses. Man pie tā arī jāsagaida, ka latviešu tauta radīs saprašanu tiem rīkojumiem, kuŗi kaŗa vešanas ietvaros būtu jāuztur spēkā. Pirmā zemes direktora iecelšana dod tagad iespēju reichskomisāram Rīgā pārrunāt savstarpējā uzticībā ar augstāko zemes civīlo instanci visus tekošos polītiskos jautājumus, līdz ar ko būtu dota plaša iespēja latviešu dibināto interešu ievērošanai.

Gadījumā, ja Jūs uzturētos Reich'ā, ļoti priecātos, ja Jūs mani apmeklētu.

Heil Hitler
Jūsu padevīgais
Rozenberg's

Avots: Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā. IV sējums: Cīņas Latvijas robežu tuvumā. Västerås: Daugavas vanagu Centrālā valde, 1976., 349 lpp.>249.lpp.

Ievietots: 27.02.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Šķirkļi

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1944aprīlis27
Pilsēta: 
Berlīne

Reklāma