Vecpiebalgas "Vēveros" glabātās Piebalgas un tai tuvāko draudžu baznīcas izziņas

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 05.12.2018

Dažādas izziņas, ko izdevuši baznīcas pārstāvji par konkrētām personām.

Glabāšanas vieta: 
Vēveri, Vecpiebalgas pagasts

Pielikumi

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie, Reliģiskās organizācijas
Avoti: 
Dokumentu krājumi
Hronoloģija: 
19. gadsimts
Pilsēta: 
Rīga, Gulbene
Pagasts: 
Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts, Inešu pagasts, Ērgļu pagasts, Liezēres pagasts, Kaives pagasts, Jumurdas pagasts, Taurenes pagasts, Skujenes pagasts, Drustu pagasts, Drabešu pagasts, Vaives pagasts

Reklāma