Aicinājums

Šajā sadaļā pagaidām nav ierakstu. Jums ir iespēja to mainīt!

Historia.lv ir atvērta, visiem interesentiem bez reģistrācijas un izmantošanas maksas pārlūkošanai pieejama Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuve, novadpētnieku darba un sadarbības platforma.

 • Lai izveidotu jaunus ierakstus, aicinam kļūt par Historia.lv atbalstītāju un/vai līdzstrādnieku un veidot savu saturu.
 • Lai Historia.lv publicētu jūsu relīzi par vēstures, kultūrvēstures, novadpētniecības vai kādas saistītas jomas aktualitāti, nepieciešams sagatavot attiecīgo tekstu, pievienot vismaz vienu kvalitatīvu, atbilstošu attēlu un nosūtīt uz adresi [email protected]

Līdzdalības/atbalsta iespējas:

Privātpersonām / uzņēmējiem

 • Reģistrēties bez maksas Historia.lv, pieteikties par Līdzstrādnieku (to var izdarīt reģistrēta lietotāja profilā), kvalitatīvi sagatavot un publicēt savu saturu (Vietu, personu aprakstus, dokumentus, attēlus, u.c.), tādējādi padarot pieejamus sabiedrībai savu vākumu un pētījumu rezultātus.

 • Ziedot līdzekļus Historia.lv projekta uzturēšanai un turpināšanai (Historia.lv projekta vēsture / Aktuālie projekti / Iespējas ziedot).

 • Reklamēt savu tūrisma/atpūtas piedāvājumu vai Latvijas vēsturei, kultūrai, dabai veltītu grāmatu Historia.lv. Īpaši sadarbības piedāvājumi izdevniecībām (Reklāma Historia.lv).

Organizācijām (biedrībām, fondiem, mazajiem muzejiem, ekspozīcijām, neformālām interešu grupām...)

Reģistrēties Historia.lv un izveidot savas organizācijas profilu, kurā vienviet būs pieejams visu organizācijas biedru Historia.lv izveidotais un organizācijai piesaistītais saturs (par vēlmi izveidot savas organizācijas profilu historia.lv rakstīt: [email protected]).

Laba iespēja nodrošināt satura pieejamību un veidot atgriezenisko saiti ar mērķauditoriju maziem lauku muzejiem, kultūrvēsturiskās vides kopējiem, utml.

Pašvaldībām

Atbalstīt un veicināt kvalitatīvu sava pagasta/pilsētas lokālās vēstures izpēti, vēstures materiālu publicēšanu, vietējo novadpētnieku darbu, veicināt un reklamēt kultūras un dabas tūrismu savā teritorijā.

Pašvaldībām piedāvājam:

 1. Pamatplānu ( 1) Vispārīga, aktualizēta informācija par pašvaldību (vēsture, daba, saimniecība, izglītība un kultūra); 2) pašvaldības teritorijā darbojošos Historia.lv līdzstrādnieku un organizāciju atbalsts – konsultācijas par Historia.lv lietošanu, dažādiem ar lokālās vēstures pētīšanu saistītiem jautājumiem.);
  Pamatplāns pašvaldībām (cenas)

 2. Izstrādāt un realizēt dažāda veida un apjoma personalizētus projektus:
 • objektu un teritoriju vēsturiskā un kultūrvēsturiskā izpēte, fotofiksācija (arī aerofoto no drona);
 • publikāciju (grāmatu, brošūru, rakstu, karšu) sagatavošana;
 • materiālu digitalizācija, vietējo novadpētniecības ekspozīciju, krātuvju un muzeju krājuma pieejamības nodrošināšana, semināru organizēšana, utml.

Plašāka informācija:

Valters Grīviņš, Historia.lv redaktors

[email protected], 29151826

Reklāma

Ziedot