Historia.lv apzināšanas ekspedīcija (26.09.2019.). Mazbricu apkaime, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pagasts.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 15.12.2019
Organizācija: 

Apraksts

Ekspedīcijas laikā intervētie Vēveru ciema apkārtnē dzīvojoši teicēji, interviju rezultātu kopsavilkums:

Zigrīds Dalderis (dz.1953.) Mazbrici; interviju tēmas: dzimtas vēsture, mājas vēsture, vietvārdi, kultūrvēsturiskais mantojums, personības.

Rezultāti: apzināti 2 vietvārdi, 4 kultūrvēsturiski objekti; digitalizēti: atmiņu stāsta audio ieraksts.

 

Ekspedīcija notika Vidzemes plānošanas reģiona, VKKF un Latvijas valsts mežu finansiāli atbalstītā projekta "Novadpētnieku mācības un kultūras mantojuma apzināšanas ekspedīcijas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas “Vēveros” un tuvākajā apkārtnē" ietvaros.

Galerijas

Raksti

Vietas

Iezīmes

Pagasts: 
Vecpiebalgas pagasts
Jaunpiebalgas pagasts

Reklāma