Kaklariņķis (Auces senkapi) DNM6395

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.11.2018

Apraksts

Kaklariņķis ar paresninātiem, pārtverošiem galiem. Paresninātās daļas rotātas ar līniju ornamentu. Tipiska 5.-9. gs. kuršu un zemgaļu rota. Atrasts Auces kapulauka izrakumos 1990.g. Glabājas Dobeles novadpētniecības muzeja krājumā.

Iezīmes

Pilsēta: 
Auce
Dobele
Hronoloģija: 
9. gadsimts
Rādītāji: 

Reklāma