Letonikas VII kongress. Sekcija "Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā", 2017.g. 31.oktobris

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 31.10.2017

Apraksts

Sekciju vada: Gunita Zariņa
Norises vieta: LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra
 Konferenču zāle, Kalpaka bulvāris 4, Rīga
Norises laiks: 31. oktobris
Trešā sēde: Starpetniskās attiecības: teorētiskie aspekti
10.00–10.20 Guntis Gerhards. Etniskā antropoloģija: realitāte vai mīts?
10.20–10.40 Guntis Zemītis. Gotu jautājums Latvijas arheoloģijā
10.40–11.00 Ilze Boldāne-Zeļenkova. Starpetnisko attiecību izpēte
etnoloģijā: SIEF 13. kongresa konteksts
11.00–11.20 Diskusija
Ceturtā sēde: Kultūrvēsturiskā mantojuma un vides starpdisciplinārā
izpēte
11.20–11.40 Dardega Legzdiņa, Gunita Zariņa, Ilze Loze. Aboras apmetnes
iedzīvotāju senā uztura un apbedījumu hronoloģijas
problemātika
11.40–12.00 Normunds Jērums. Dzelzs rotadatas Tērvetes pilskalnā
12.00–12.20 Elīna Guščika. Vidējā dzelzs laikmeta līdzenie skeletkapi agrā
dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulaukos
12.20–12.40 Ieva Pīgozne. Starptautiskās modes ietekmes un daži latviešu
līgavu vainagi 19. gadsimtā
12.40–13.00 Anete Karlsone. Starpetniskie aspekti nemateriālā kultūras
mantojuma – krāsaugu lietojuma tradīcijā Latvijā 19. gs. beigas –
20. gs.
13.00 Diskusija

Bibliotēka

Iezīmes

Reklāma