Pāles Kalnakrogs

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 11.03.2021
Organizācija: 

Apraksts

Jau no saviem pirmsākumiem Kalnakrogs bijis novada dzīves centrs, sevišķi 19.gs. otrajā pusē un 20.gs. sākumā, kad pavasaros un rudeņos notika tirgus. Vēlāk te mājvietu atrada Lauksaimniecības biedrības nams. Tajā notika dažādi pasākumi: priekšlasījumi, koncerti, teātra un kino izrādes, svinīgi sarīkojumi un saviesīgi vakari, un ne tikai lauksaimniekiem, bet arī citām biedrībām, kā arī visai Pāles sabiedrībai. Vecā krogus ēka atkal bija nokļuvusi rosīgas dzīves centrā. Savukārt kolhozu laikā Kalnakrogs tika atjaunots un daļēji pārbūvēts, te tika iekārtots kolhoza “Padomju zeme” kantoris, bet 1978.g. uzcēla arī piebūvi, kurā izmitinājās Pāles kultūras nams. Tagad vecā krogus ēka jau no 1995.g. ir mūsu novada vēstures liecību glabātāja, jo tajā atrodas Pāles novadpētniecības muzejs, kura ekspozīcijas, neskatoties uz muzeja nosaukumu, stāsta par krietni vien plašāku apvidu nekā pagasts.

Misija:
Muzejs ciešā sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem apzina un popularizē Pāles pagasta un ar tā vēsturi un Vidzemes lībiešu pēctečiem saistītās teritorijas kultūrvēsturiskās vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, lai veidotu sabiedrību, kas apzinās sava novada un dzimtas vēsturi, kā arī novērtē citu tautu kultūras bagātības.

Darbība:
Pāles novadpētniecības muzejs (Pāles pagasta "Kalnakrogā") ir vienīgais Latvijā, kurā ir iespējams uzzināt par Vidzemes lībiešu vēsturi. Šobrīd nešaubīgi var uzskatīt par maldīgu viedokli, ka lībieši Vidzemē ir izmiruši jau 19.gs. otrajā pusē. Pētījumi arhīvos un novada pareizticīgo un luterāņu draudžu nepublicētie dokumenti pierāda, ka lielākā daļa šo dzimtu ir bijušas plašas un sazarotas. To pēcteči vēl arvien dzīvo ne tikai Svētciema apvidū, bet visā Latvijā un ārvalstīs.

Avots: 

kulturasdati.lv

Iezīmes

Pagasts: 
Pāles pagasts
Rādītāji: 

Reklāma