Sidnejas latviešu teātra uzvedums “Vecais pilskungs”, 1958.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 21.07.2016

Apraksts

"Trešais inscinējums ir A.Deglava Vecais pilskungs, mana tēva režijā, ko Ņ. Luce nodēvē par vāju lugu ar lielu pievilcību. (Luce Ņ. Vāja luga ar lielu pievilcību. AL, 1958. g. decembris)

Es spēlēju veco pilskungu (vairāk lomas aizpildītājs nekā pilskungs), tēvs – Silēnu saimnieku, V. Ducmanis – Sproģi, L. Zemgale – Sproģeni, J. Zemītis – Bērzāju Indriķi, K. Gulbergs – Blambužu Jāni, mana māte – spīzmani utt. Ļoti labi ir Ducmanis un Zemītis.

No ārzemēm bija ieradies bij. iekšlietu ministrs A. Bērziņš, un pirmizrādē sēdēja pirmajā rindā. Aizkulisēs pa priekškara šķirbu augsto viesi vēro Lita ar Čarli. Mani viņi neredz. Tā Čarlis sacīs: Nu gan ir jāspēlē! Oi, oi, oi, es nodomāju, tas nemaz nesaskan ar pamācībām, kas mums jāklausās Čarļa režijās.

Izrāde ir pulcinājusi vairāk skatītāju nekā parasti." (Uldis Siliņš, 1958.g. nodaļa atmiņu grāmatā "Zem dienvidu krusta")

 

Raksti

Šķirkļi

Bibliotēka

Iezīmes

Pilsēta: 
Sidneja
Hronoloģija: 
20. gadsimts
1958
Rādītāji: 

Reklāma