Vecmuižas (Riežu, mūsdienās – "Asaru") 17.–18.gs. dzelzs cepļa vieta un izrakumi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 08.10.2016

Apraksts

Kurzemes hercogistes laikā Vecmuiža bija hercogistes administratīvā dalījuma centrs, Vecmuižas iecirknis bija pakļauts Jelgavas virspilskunga tiesai. Šajā laikā strauji attīstījās rūpnieciskā un saimnieciskā dzīve. No 1654. gada līdz 1710. gadam Vecmuižā darbojās Kurzemes hercoga iedibinātā Riežu dzelzs manufaktūra, kurā atradās ceplis ar čuguna lietuvi. Apstrādājot purva rūdu, kala naglas, lēja zvanus, enkurus, lielgabalus, gatavoja ieročus. Blakus ceplim bija iekārtots lielgabalu izmēģināšanas poligons. Ceplis izgatavoja lielgabalus, galvenokārt, Kurzemes flotei. Ceplī tika izlieti zvani daudzām Rīgas, Vidzemes, Kurzemes un Lietuvas baznīcām. 18. gadsimta pirmajā pusē Vecmuižā plosījās mēra un vēdertīfa epidēmijas, kuru laikā miruši 60-80% iedzīvotāju. Ceplis pārstāja darboties.

Dr. Hist. Rūdolfa Brūža vadībā Riežu cepļa vietā 2016.g. vasarā, laikā no 25. jūlija līdz 19. augustam notika arheoloģiskie izrakumi. Pētījumi norisinājās LU, LVI un Oslo universitātes Kultūrvēstures muzeja kopīgā projekta "Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos" ietvaros.

Avoti:

vecumnieki.lv
lvi.lv

Raksti

Iezīmes

Pagasts: 
Vecumnieku pagasts
Hronoloģija: 
17. gadsimts

Reklāma