24. maijā Tautas frontes muzejs aicina uz tiešsaistes sarīkojumu “Paldies repšikiem!”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 23.05.2022

24. maijā plkst. 17.00 LNVM Tautas frontes muzejs sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu rīko diskusiju „Paldies repšikiem!”, kam tiešsaistē varēs sekot līdzi muzeja Facebook lapā facebook.com/tautasfrontesmuzejslnvm. 

Diskusija “Paldies repšikiem!” notiks saistībā ar Latvijas Republikas Naudas reformas komitejas 1992. gada 4. maija vēsturisko lēmumu nr. 1 par Latvijas Bankas pagaidu naudas – Latvijas rubļa – laišanu apgrozībā. Vienlaikus tas nozīmēja arī pāreju uz brīvo valūtas tirgu, kreditēšanu un komercbanku sistēmu, kāda padomju iekārtā nepastāvēja. 1992. gada 7. maijā Latvijas Banka laida apgrozībā Latvijas rubļus, ko ātri vien iesauca par “repšikiem” – toreizējā Latvijas Bankas prezidenta Eināra Repšes vārdā.

“Kad Latvijas Banka pārņēma Krievijas bankas republikānisko filiāli savā tiešā valdījumā un rīcībā, tas notika dažas nedēļas pēc Latvijas Republikas faktiskās neatkarības. Latvijas Bankai nebija tieša nodoma atkārtot pirmās brīvvalsts laikā īstenoto pakāpenisko pāreju uz latu. Krievijas rubļi vispirms tika nomainīti uz Latvijas rubļiem, tikai pēc tam uz latiem. Šādu scenāriju mums uzspieda dzīve. Ir ļoti interesanti, ka arī Latvijas Bankas ēka, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2a, ir piedzīvojusi ciklisku attīstību,” atceras Einārs Repše.

Diskusijā tiks runāts par banku sistēmas izveidi Latvijā un par naudas reformu no PSRS devalvētā rubļa uz Latvijas rubļiem un pēc tam uz latiem, kam sekoja pāreja uz eiro. Tiks iztirzāta arī Krievijas rubļa uzspiešana gan pašlaik okupētajām Ukrainas teritorijām, gan Kremļa prasība Eiropai par gāzi norēķināties rubļos.

Piedalīties sarunā aicināts viens no LNNK dibinātājiem un Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem, pirmais atjaunotās Latvijas Bankas prezidents Einārs Repše, numismāte, LNVM pētniece un 1991. gada 13. martā izveidotās Naudas zīmju sižetiskā risinājuma komisijas locekle Kristīne Ducmane, kā arī bijušais Latvijas Tautas frontes Ekonomikas komisijas vadītājs un Latvijas Republikas Augstākās padomes Ekonomikas komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kehris. Sarunu vadīs Latvijas Universitātes sociālās atmiņas pētnieks, komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nodaļa kopš 2016. gada organizē atceres sarīkojumus un diskusijas par padomju okupācijas, Trešās Atmodas un Latvijas valsts atjaunošanas laiku, savienojot dzīvo atmiņu ar mūsdienām. 

Sarunu ciklu “Trešā atmoda. 1992. gads. No pašiem pamatiem” LNVM Tautas frontes muzejs 2022. gadā veido sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu.

Reklāma