Aicina iesūtīt ilustrācijas U.Siliņa topošajai grāmatai par Austrālijas latviešu trimdas dzīvi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 06.08.2015

Ansamblis "Mūsu Trio" 1961.g. No kreisās: M.Āboltiņa, Z.Ābola un U.Siliņš.

Zem Dienvidu Krusta (1950.-1992.g.) ir U.Siliņa atmiņu triloģijas noslēdzošā daļa. Grāmatā, kuras stāsts sākas 1950.g. ar latviešu dīpīšu (Displaces persons) braucienu kuģī no Neapoles uz Austrāliju, plaši atspoguļota trimdinieku iekārtošanās un turpmākā sabiedriskā dzīve Dienvidu kontinentā, lielu uzmanību veltot amatierteātru kopām, kuru darbībā U. Siliņš aktīvi piedalījies, taču neatstājot novārtā arī pārējās kultūras un mākslas jomas. Līdz ar teātra turnejām Amerikā un Eiropā grāmatā ienāk arī šajos kontinentos Brīvajā pasaulē dzīvojošo latviešu sabiedrības apraksts. Viscaur jūtama smalka U.Siliņa dzīvesprieka, optimisma un humora nots. Hronoloģiski apraksts beidzas ar Latvijas neatkarības atjaunošanu un trimdinieku pakāpenisku atgriešanos Latvijas sabiedriskajā dzīvē 1989.-1992. gados. 

Pēc grāmatas izdevēju, historia.lv, lūguma autors sagatavoja tās kopsavilkumu, iezīmējot katra aprakstītā gada svarīgākos notikumus. Pašlaik norit darbs pie grāmatas pirmās daļas (1950.-1979.g.) sagatavošanas digitālam izdevumam, kas nāks klajā Latvijas vēstures brīvpieejas materiālu krātuvē historia.lv un būs lasāms bez maksas.

Izdevēji un autors aicina joprojām esošos un bijušos trimdiniekus, īpaši austrāliešus, taču arī citviet dzīvojošos dīpīšus, viņu bērnus un bērnu bērnus... iepazīties ar aprakstu un palīdzēt grāmatas ilustrēšanā, daloties ar attēliem un dokumentiem, kas lasītājiem varētu sniegt priekšstatu par tekstā aprakstītajiem notikumiem un minētajām personām. Mums nav nepieciešami attēlu, iespieddarbu vai dokumentu oriģināli, bet tikai to digitālās kopijas (ieteicamā skenējumu izšķirtspēja 200 līdz 300 dpi, kā arī katram attēlam jāpievieno īsa anotācija, nosaucot pēc iespējas vietu, laiku, notikumu un personas). Adrese materiālu digitālai iesūtīšanai kā arī citām uzziņām: [email protected] vai [email protected].

Uldis Siliņš,
Valters Grīviņš, historia.lv redaktors

Attēlā: Ansamblis "Mūsu Trio" 1961.g. No kreisās: M.Āboltiņa, Z.Ābola un U.Siliņš. 1961.g. veltītajā nodaļā autors, stāstot par ansambli, raksta: 

Kā mēs nācām uz domām dibināt savu dziedoņu ansambli, man nav ne jausmas. Vai ansamblim bija arī vārds? Dievs varbūt zina. Ābolu Zaigai bija izcili labs alts un liela godkārība. Maija Āboltiņa dziedāja soprānu un es baritonu/basu. Jānis Trumpmanis mūs pavadīja uz ģitāres, bet līdz dziedāt atteicās. Uzstājāmies lielākos sarīkojumos tautas tērpos.

Mums visiem bija samērā zemas balsis. Dziedājām bez notīm, paši sabalsojām dziesmas. Varbūt, mēs būtu tālāk tikuši, ja mūs zem sava spārna būtu paņēmis kāds mūziķis. Mūsu speciālnumurs bija Tuljaks, un Šovakar Francis nāks ciemos pie mums, noklausīts no kādas Latvijas PSR plates. Uzstājamies gan pie austrāliešiem, gan latviešiem. Dziedājām literāros vakaros, tautas deju sarīkojumos kora sarīkojumos un visur citur, kur tikām aicināti.

Vienreiz bijām pat uz TV, kopā ar tautdejniekiem. Uzstāšanos bija izgādājusi Zaiga, kas strādāja ABC birojā par mašīnrakstītāju.

TV režisors mūsu dēļ gandrīz nosirmoja. Mūsu trio ģenerālmēģinājumam izzēģelēja cauri bez grūtībām.

"Zem Dienvidu Krusta" nodaļu kopsavilkums (.pdf fails) - PIELIKUMĀ.

Reklāma