Aicina piedalīties Cesvaines jaunās grāmatas tapšanā

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 11.09.2016

Cesvaine bija viena no pirmajām pilsētiņām, kura tika pie savas lielās grāmatas – Cesvaines grāmatas (2001). Tai sekoja Cesvaines grāmata II (2006) un Cesvainieši (2009).

Par spīti dažādām nepilnībām, katra grāmata ir bagāta ar vērtīgu informāciju, cesvainiešu stāstiem, izjūtām un dzimtenes mīlestību. Laikā, kad arvien samazinās novada iedzīvotāju skaits, tādējādi apdraudot atsevišķa novada pastāvēšanu, esam nolēmuši veidot nākamo grāmatu, kura tiks izdota 2018. gadā par godu Latvijas simtgadei. Turklāt 2019. gadā svinēsim arī Cesvaines Vidusskolas 100 gadu pastāvēšanu.

Laiks rakstīšanai, pētījumiem, materiālu iesniegšanai ir 2 gadi (līdz 2018. gada pavasarim). Grāmatas satura struktūra taps laika gaitā, bet galvenie virzieni ir šādi:

  • Cesvaines vēsture līdz 20. gadsimtam;
  • Cesvaines tautasdziesmas, izloksnes, vietvārdi, tautastērps, kora tradīcijas;
  • Cesvaines pils, Vulfu dzimta, pils atjaunošana pēc ugunsgrēka, arhitektoniskā izpēte;
  • Atsevišķu jomu, organizāciju vēsture (piem., folkloras kopa Krauklēnieši, skautu organizācija, Cesvaines Mūzikas un mākslas skola, Cesvaines pūtēju orķestris, sovhozs Cesvaine, mazie pēckara kolhozi utt.);
  • 20. gs. 80.–90. gadu vēsture, akcentējot valsts neatkarības atgūšanas laiku un zemes reformas gaitu;
  • Atsevišķu dzimtu vēsture un personību stāsti (īpaši akcentējot tagadējos un kādreizējos cesvainiešus, kuru mūžs jau ir otrajā pusē);
  • cesvainiešu stāsti par darbu un dzīvi ārzemēs, sākot ar 20. gs. 90. gadiem;
  • Cesvaines novada daba (upju tīkls, dižkoki utt.).

Paldies visiem, kuri jau ir atsaukušies! Kopā varēsim izveidot bagātu un vērtīgu izdevumu.

Aicinu rakstīt un pieteikt pētījumus: gan jau gatavos, gan tos, kuri vēl varētu tapt, lai pamazām var plānot grāmatas apjomu. Visi autori, materiālu iesniedzēji grāmatu saņems dāvanā. Paldies tiem, kuri jau ir iesnieguši materiālus!

Aicinu visus, kuri grāmatas tapšanu un izdošanu var atbalstīt finansiāli, pārdomāt, kad un kā vēlētos palīdzēt – atbalstīt kādu konkrētu pētnieku vai noteiktas tēmas izpēti, piedalīties tipogrāfijas izdevumu apmaksā vai atbalstīt materiāli (piemēram, ar transportu, kvalitatīviem skenēšanas pakalpojumiem utt.). Arī visi atbalstītāji grāmatu saņems dāvanā, turklāt grāmatā būs iespējams izvietot uzņēmuma logo vai reklāmu.

Ir laiks pārdomām, idejām un darbam. Tomēr nav tik daudz laika, lai to atliktu uz nākamo mēnesi vai gadu.

Priecāšos par atsaucību.

Kontakti:
29432776,
[email protected],
[email protected]

Cesvaines kultūras veicināšanas biedrības rekvizīti: Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība (CKVB), vien. reģ. Nr. 50008030931, juridiskā adrese – Pils iela 8 Cesvainē, pasta adrese – Krasta iela 3–7 Cesvainē, LV-4871, Cesvaines nov., AS SEB banka, UNLALV2X, konts LV20 UNLA 0030 9007 0000 6 (ziedojot lūdzam norādīt ziedojuma mērķi).

CKVB vārdā –

Sanita Dāboliņa

Reklāma