Alsungas pusē mežā atklāti jauni kuršu ugunskapi

Alsungas Garā sila kuršu senkapi. Bronzas lentveida aproce in situ. Attēls: SIA "Archeo" publicitātes foto.

Kā savā facebook.com profilā vēstī SIA “Archeo” pētnieki, pārbaudot pirms gada iegūtu informāciju par kādu 11.–15. gadsimta kuršu kultūrai raksturīgu atradumu vietu Kurzemē Alsungas pagasta Garajā Silā, izdevies lokalizēt jaunu, līdz šim nezināmu kuršu ugunskapu vietu.

Velēnas noņemšana pārbaudes izrakumu laukumā Garajā silā. Attēls: SIA "Archeo" publicitātes foto.

Šī gada 22. augustā, uzsākot pārbaudes izrakumus, nelielajā laukumā (~10 m2) uzreiz zem meža sūnām un plānas augsnes kārtiņas 4–8 cm dziļumā arheoloģiem atklājās uguns apbedījumiem raksturīgie ogļu-pelnu slāņi, dedzinātu kaulu daļiņas un liels daudzums lauztu un sakusušu bronzas priekšmetu – vītā kaklariņķa, lentveida aproču, pakvsaktas fragmenti. Lielākais vairums sakusumu tuvāk nebija nosakāmi. Apbedījuma vieta kopumā ap 2x3 m plaša. Tās ziemeļu malā jau dzeltenīgo smilšu pamatzemes līmenī atradušās 3 veselas lentveida aproces (in situ dienas gaitā tika atklāta viena aproce). Iespējams, tās liktas kapa ārpusē kā rituālais ziedojums.

Pelnu-ogļu slāņi apbedījuma vietā pēc velēnas noņemšanas. Attēls: SIA "Archeo" publicitātes foto.

Apbedījuma laika precizēšana, kā norādīts ierakstā @Archeo profilā, būs iespējama pēc ievākto ogļu paraugu C14 radiokarbona datēšanas un atrasto priekšmetu un to fragmentu tuvākas analīzes. 

Neliela daļa apbedījumā izkaisīto lauzto un sakusušo priekšmetu fragmenti. Attēls: SIA "Archeo" publicitātes foto.