Brāļu draudzes diena Plāņu pagastā

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 27.03.2019

Brāļu draudzes misija un Jaunklidža bibliotēka 2019. gada 5. aprīlī aicina piedalīties Brāļu draudzes dienā.

Norises vieta: Saieta nams, Jaunklidzis, Plāņu pag., Strenču nov.

Programma

10.00 - ierašanās un reģistrēšanās (pusdienu maksa 4,- eiro) 

10.30 – ievadvārdi
Gundars Ceipe
Arnis Dāmis

Lekcijas

Līga Rābante
Jaunklidža bibliotēka
„Brāļu draudzes kustība Trikātas draudzē”

Jānis Šiliņš,
Latvijas Valsts vēstures arhīvs,
“Vēsture kā Latvijas nacionālā bagātība.”

Beāta Paškevica,
Latvijas Nacionālā Bibliotēka, 
„18.gadsimta rokrakstu pētniecība”

Gundars Ceipe,
 Brāļu draudzes misija,
„Brāļu draudzes  darbības lauks.”

Andris Vilks,
 Latvijas Nacionālā Bibliotēka
 „Brāļu draudze Igaunijā”

Pusdienas  

Goppera dzimtas kapu apmeklējums un ekskursija 
uz ģenerāļa Goppera muzeju Plāņu pagasta „Maskatos”.

Rīko: Brāļu draudzes misija 
tlr. 26539261

Jaunklidža bibliotēka
Tālr. 26318331

Reklāma